09120138760 ساعات تماس: 10 صبح تا 6 عصر
info@theloungelc.com

مرکز آموزش زبان دلانژ

۲۴ مهر ۱۳۹۸

مرحله production در آموزشگاه دلانژ

مرحله production در آموزشگاه دلانژ

در آموزشگاه دلانژ، زبان آموز تکالیفش رو ضبط میکنه و از طریق فایلهای صوتی (پادکست) برای مدرسش میفرسته. پادکستهای فرستاده شده هر زبان آموز بررسی و داده کاوی میشه. یعنی برای هر شاخص (structure,use of vocabulary,use of grammar,stress,pronunciation,intonation) میزان اشتباهات بر حسب عدد و رقم شمارش میشه و از این آمار برای برنامه ریزی برای زبن آموز استفاده میشه .در واقع همین دادن بازخورد و فیدبک منظم و متوالی باعث یادگیری خواهد شد.

چرا فایلهای صوتی؟

درست کردن فایلهای صوتی کمک میکنه که زبان آموز در موقعیتهای مشابه حضور ذهن داشته باشه و بتونه با پیوستگی و سرعت خوب ایده ها و جملاتش رو به هم متصل کنه. همچنین زبان آموز با ضبط کردن فایل صوتی، تمرین stress,intonation,pronunciation میکنه که این شاخصهای آوایی در آزمونهای بین المللی نمره دارن.

ارسال پاسخ