021-88491488 ساعات تماس: 9 صبح تا 6 عصر
info@theloungelc.com

فرم پیش ثبت نام کلاس های بحث آزاد

زبان آموز محترم لطفا فرم زیر را برای پیش ثبت نام کلاس های گفتگوی آزاد تکمیل نمایید.

لطفا توجه داشته باشید که به دلیل محدودیت میزبانی و لزوم رعایت استاندارد کیفی کلاس های گفتگوی آزاد، از پذیرفتن افراد بیش از ظرفیت کلاس معذوریم. لذا تا دقایقی دیگر ایمیل اطلاع رسانی مبنی بر امکان حضور شما در کلاس های گفتگوی آزاد ارسال خواهد شد.

کلاس گفتگوی آزاد