09120138760 ساعات تماس: 10 صبح تا 6 عصر
info@theloungelc.com

بلاگ

PRODUCTION

مرحله production مرحله تولید مهم ترین مرحله در این متودولوژی  ۳p هست  و هدفش استفاده روان، راحت و آزادانه از زبانه. یک...
ادامه مطلب

PRACTICE

مرحله Practice در مرحله تمرین زبان آموزان از مطلب جدید به صورت کنترل شده استفاده میکنند. فعالیتها در این مرحله در عین...
ادامه مطلب

Presentation

مرحله presentation این مرحله اولین مرحله از پروسه یادگیری زبان هست و میتونه تاثیر زیادی روی مراحل بعدی داشته باشه. در این...
ادامه مطلب

PPP

      یکی از متودولوژیهای آموزش به زبان آموزان EFL  با نام ۳p یا (PPP (presentation, practice,production شناخته شده که از...
ادامه مطلب